درباره نشریه

فصلنامه علمی Technical and Vocational Education دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از تیر ماه 1395 فعالیت خود را در زمینه آموزش فنی و حرفه ای آغاز کرده است و به منظور ارتقای سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران, سهولت مبادله علمی بین آنها, معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف آموزشی، فنی و حرفه ای و ایجادارتباط میان پژوهشگران و متخصصان انتشار می‌یابد. این فصلنامه به زبان انگلیسی می باشد و طی نامه ای به شماره186266/3/3 به سردبیری دکتر داریوش نوروزی مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری رسیده است.