پرسش‌های متداول

آیا مقالات حتما باید به زبان انگلیسی ارسال گردد؟

بله...ارسال یک نسخه انگلیسی و یک نسخه فارسی از مقاله ضروری می باشد.

آیا پیگیری مقالات تنها از طریق سایت امکان پذیر است؟

بله..در صورت نیاز از طرف فصلنامه با شما تماس گرفته خواهد شد.