فصلنامه علمی Technical and Vocational Education دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از تیر ماه 1395 فعالیت خود را در زمینه آموزش فنی و حرفه ای آغاز کرده است و به منظور ارتقای سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران, سهولت مبادله علمی بین آنها, معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف آموزشی، فنی و حرفه ای و ایجادارتباط میان پژوهشگران و متخصصان انتشار می‌یابد. این فصلنامه به زبان انگلیسی می باشد و طی نامه ای به شماره186266/3/3 به سردبیری دکتر داریوش نوروزی مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری رسیده است. 

 

اطلاعیه

به اطلاع نویسندگان،پژوهشگران و فرهیختگان پژوهشگران محترم می رسانیم طبق مصوبه کمیته علوم انسانی نشریات وزارت علوم  عنوان نشریه پژوهش در آموزش از تیر ماه 1395 به Technical and Vocational Education و به زبان انگلیسی تغییر یافته است.لذا از علاقه مندان به ارسال مقاله خواهشمند است مقالات خود را مرتبط با عنوان و موضوع نشریه، از طریق همین سامانه  و به زبان انگلیسی ارسال فرمایند.

 

با تشکر

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 6، دی 1395، صفحه 1-66 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه